Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LASOTA Jan Kanty

LASOTA Jan Kanty, Kanty, Przyzba, używał nazwiska Kanty-Lasota1 (? - ?) oficer Wojska Polskiego.        
Awansowany na stopień majora2. Był szefem II Oddziału sztabu Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej3. Awansowano go na stopień podpułkownika4. Od czerwca 1943 r. do stycznia 1945 był szefem sztabu Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej5. Aresztowany wiosną 1945 r6. w lokalu przy ul. Mikołajskiej 20 w Krakowie (19 maja 1997 r., z inicjatywy K. Bajera, L. Kaczmarskiego, Z. Kaweckiego i B. Nieczui-Ostrowskiego, odsłonięto tam tablicę pamiątkową). Został wywieziony do ZSRS7.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Burza na Rzeszowszczyźnie, Kierunki 1972 nr 8 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 74; Kronika bezprawia cz.2, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1993 nr 14 s. 7;1 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Burza na Rzeszowszczyźnie, Kierunki 1972 nr 8 s. 10;

2 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 74;

3 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 74;

4 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 74;

5 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 74;

6 Kronika bezprawia cz.2, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1993 nr 14 s. 7;

7 Kronika bezprawia cz.2, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria 1993 nr 14 s. 7;