Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LECH Włodzimierz

LECH Włodzimierz Powiślak (1920 1944) oficer Armii Krajowej.        
Urodzony 3 lipca 1920 r. w Mławie1. We wrześniu 1939 r. przedostał się na Węgry2. Dotarł do Francji3. Ukończył Szkołę Podchorążych4. W 1940 r. służył w 2. Dywizji Strzelców Pieszych we Francji5. Po jej upadku został ewakuowany na Wyspy6. Służył w 1. Brygadzie Strzelców7. Został przeszkolony w dywersji8. Na rotę Armii Krajowej zaprzysiężono go 4 sierpnia 1943 r9. Do kraju został zrzucony 14 kwietnia 1944 r na Placówkę Kura I10 17 km na północny wschód od Krakowa w Puszczy Niepołomickiej11. Przydzielono go do Kedywu Podokręgu Rzeszów w stopniu podporucznika rezerwy piechoty12. Przebywał w oddziale A. Korbela Bicz13.        
Poległ w 8 maja 1944 r. w Łęgu14 w obronie magazynu broni15.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. (nr 13416)16.        
Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 59; Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18; Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5; Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 352;


1 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

2 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 352;

3 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 352;

4 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 352;

5 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

6 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

7 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

8 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 352;

9 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 352;

10 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

11 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 165;

12 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

13 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983, s. 59;

14 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

15 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 352;

16 Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, Informator światowego Związku Żołnierzy AK 1995, s. 18