Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LECHOWSKI Stanisław

Lechowski Stanisław Leśny, urodzony 24 listopada 1924 r., syn Stefana, od 10 lutego 1943 r. do 18 stycznia 1945 r. w stopniu podporucznika dowodził plutonem w oddziale Górala w rejonie Ćmielowa w powiecie opatowskim, 28 marca 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu majora był zastępcą Naczelnika Wydziału T SB KWMO w Krakowie. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Krzyżem Walecznych (12.4.1948), Złotym (3.10.1958) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (17.9.1946), Krzyżem Partyzanckim (13.11.1951), Medalem Zwycięstwa i Wolności )26.10.1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Srebrną Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1964).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;