Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LEGEŃ Lech Leon

LEGEŃ Lech Leon Longinus (? - ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Był zastępcą dowódcy konspiracyjnej grupy Lipowica sformowanej na przełomie września i października 1939 r. na terenie Przemyśla1. Od wiosny 1943 r należał do redakcji Placówki2. W stopniu porucznika3 kierował sekcją o kryptonimie Viktoria zajmującą się zwalczaniem wrogiej agentury4. Został przeniesiony z siatki terenowej do Kedywu5. Po wojnie siedział w więzieniu6.        
Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2 s. 328; Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 345; Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 84, 86, 89; Rudak Julian, Jeszcze o działalności Przemyskiego Obwodu AK, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 337;


1 Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 84;

2 Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 89;

3 Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2 s. 328;

4 Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, "W marszu 1939-1945" nr 10, s. 86;

5 Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 345;

6 Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2 s. 328;