Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LIPKA Alfred

Lipka Alfred Kawka, urodzony 17 marca 1916 r., syn Józefa, w latach 1944-1945 należał do oddziału AL dowodzonego przez Tadeusza Grochala Tadek Biały, 20 marca 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu podpułkownika był Naczelnikiem Wydziału III SB KWMO w Krakowie. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Złotym (31.7.1954) i Brązowym Krzyżem Zasługi (10.7.1947), Krzyżem Partyzanckim (15.1.1964), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Brązowym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (29.3.1946), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.5.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (22.7.1945), Srebrną Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (6.10.1964).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;