Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LIPNIAK Julian

Lipniak Julian Bajka, urodzony 20 września 1922 r., syn Konstantego, od 15 kwietnia 1943 r. do 20 stycznia 1945 r. należał do oddziału GL-AL Stanisława Wałacha w powiecie chrzanowskim, 1 marca 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu kapitana był kierownikiem zmiany Wydziału B SB KWMO w Krakowie. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Krzyżem Walecznych (20.6.1961), Srebrnym Krzyżem Zasługi (20.5.1949, Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.5.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (22.7.1945).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;