Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LITWINOWICZ

Litwinowicz - funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.        
Miał stopień podporucznika. Służył w kontrwywiadzie kolejowym Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Mieszkał przy ul. Serrano Fenna 2, III p. w. Krakowie.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;