Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LORYS Kazimierz

LORYS Kazimierz Zawała (1921 - ?) oficer Armii Krajowej.        
Urodzony 8 sierpnia 1921 w Wieliczce1. Syn Jana i Marii2. Należał do kompanii Lena3. Został przeniesiony do Kedywu4. Był instruktorem minerki5. W czerwcu 1944 r. uczestniczył w terenowych manewrach krakowskiego Kedywu6. Jako słuchacz szkoły podchorążych był przewidywany na uczestnika zamachu na Wilhelma Koppego7. 29 stycznia 1944 r. brał udział w kolejówce pod Grodkowicami8. Był przydzielony do batalionu Skała9. Ubezpieczał koncentrację batalionu10. Dowodził drużyną bezskutecznie oczekująca na zrzutowisku11. Mianowany podporucznikiem Armii Krajowej12. W październiku 1944 r. rozpoznawał młyn w Waganowicach, a później dowodził akcją na ten obiekt13. Od listopada 1944 r. walczył w oddziale Huragan14. Brał udział w likwidacji Baumgardtena 6 grudnia 1944 r. W czasie akcji został ciężko ranny w nogę (pocisk strzaskał kość udową). Z pola walki wynieśli go Kawecki i Maćkowski15. Leczono go w Łątkowicach16. 11 grudnia 1944 r. został przerzucony przez T. Sudera do kliniki prof. dr Glatzela przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie17. Po wojnie pracował jako inżynier projektant18. W 1994 r. mieszkał przy ul. Bobrowskiego 2/6 w Krakowie19.        
Był żonaty z Ireną Sokołowską (łączniczką Armii Krajowej Bobo).        
Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 167; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 217, 251, 261, 287, 290, 299;


1 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3;

2 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3;

3 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3;

4 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3;

5 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 217;

6 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 217;

7 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 167;

8 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 162;

9 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3;

10 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 251;

11 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 261;

12 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3;

13 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 287;

14 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 290;

15 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 299;

16 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 299;

17 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 299;

18 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 299;

19 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 1995 r. s. 3;