Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MÜLLER Bruno

MÜLLER Bruno.        
Urodzony 13 września 1905 r. w Strassburgu. Miał stopień naukowy doktora1. Miał stopień SS-Obersturmbannführera2. Był szefem Gestapo w Wilhelmshaven3. Latem i jesienią 1939 r. dowodził Einsatzkommando 2/I4 wchodzącym w skład I Einsatzgruppe gen. Bruno Streckenbacha5. Jego Einsatzkommando 2/I do 13 września 1939 r. działało w Cieszynie, potem przez Bielsko-Biała i Wadowice dotarło do Krakowa lokując się w Domu Śląskim przy ul. Pomorskiej 26. Przejął od Wehrmachtu więzienie Montelupich w Krakowie7. Był pierwszym z kolei komendantem Sipo i SD Dystryktu Kraków od września 1939 r. do połowy grudnia 1940 r8. Dopytywał się w rozmowie z sekretarzem Polskiej Akademii Umiejętności o rzekomo wydaną mapę Polski z granicami pod Berlinem9. Zaprosił na rozmowę profesora Tadeusza Lehr-Spławińskiego i ustalił z nim termin oraz temat wykładu dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do spraw nauki i Uniwersytetów 10. 6 listopada 1939 r. dowodził Sonderaktion Krakau11. 16 maja 1940 r. brał udział w naradzie u gubernatora generalnego Hansa Franka w sprawie Akcji AB12.        
Zmarł 1 marca 1960 r. w Oldenburgu.        
Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 31; Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 24, 25; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Instalacja i początki funkcjonowania hitlerowskiego policyjnego aparatu terroru, [w:] Wrzesień 1939 roku i początki okupacji na ziemiach polskich, Warszawa 1979, s. 73; Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985, s. 307; Lehr-Spławiński Tadeusz, Pogrom Uniwersytetu, Kierunki 1959 nr 45 s. 6; Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s. 54; Poznański Stanisław, Zaborowski Jan, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s. 53, 57; Roskosz Stanisław, Müller sprawca aresztowania naukowców krakowskich zidentyfikowany?, Kierunki 1966 nr 33 s. 10, 11; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 35;


1 Roskosz Stanisław, Müller sprawca aresztowania naukowców krakowskich zidentyfikowany?, Kierunki 1966 nr 33 s. 10;

2 Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985, s. 307;

3 Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 35;

4 Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 24;

5 Roskosz Stanisław, Müller sprawca aresztowania naukowców krakowskich zidentyfikowany?, Kierunki 1966 nr 33 s. 10;

6 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Instalacja i początki funkcjonowania hitlerowskiego policyjnego aparatu terroru, [w:] Wrzesień 1939 roku i początki okupacji na ziemiach polskich, Warszawa 1979, s. 73;

7 Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 24;

8 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 31;

9 Poznański Stanisław, Zaborowski Jan, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s. 53;

10 Poznański Stanisław, Zaborowski Jan, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s. 57;

11 Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 25;

12 Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, s. 54;