Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MĄKA Hieronim

Mąka Hieronim, (1926 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 10 marca 1926 r. Syn Wawrzyńca. W 1944 r. należał do oddziału Armii Ludowej Grzegorza Korczyńskiego na Lubelszczyźnie. 27 lipca 1944 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu pułkownika był pierwszym zastępcą Komendanta Wojewódzkiego d/s Służby Milicji w Krakowie.        
Odznaczony: Krzyżem Walecznych (30.07.1964), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (12.06.1962), dwukrotnie Złotym (22.07.1954 i 04.07.1959), Srebrnym (04.10.1946) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim (30.04.1953), Medalem Zwycięstwa i Wolności (30.10.1948), Odznaką Grunwaldzką (30.09.1964), Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego (28.03.1957), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (07.07.1955), Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (07.10.1959), Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (05.10.1954), 20 Lat w Służbie Narodu (01.07.1964).[        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;