Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MADETKO Zygmunt.

Pochodził z Cyprianowa. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. walczył jako czołgista. Dostał się do niemieckiej niewoli skąd zbiegł. Wiosną 1942 r. należał do oddziału współpracującego z Kompanią Dozorowania im. generała Władysława Sikorskiego. Używał pseudonimu „Miglans”. Od 1942 r. współpracował z Polską Partią Robotniczą. Współorganizował oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa w gminie Nieszków. Nie dopuszczał do scalenia Batalionów Chłopskich z Armią Krajową w miechowskiem. Należał do oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa w Obwodzie Miechów dowodzonego przez Władysława Pilawskiego „Burza I”.

Po rozpracowaniu przez wywiad Armii Krajowej został zlikwidowany 23 kwietnia 1943 r. (wg innego źródła 29 kwietnia 1944 r.) na polach pomiędzy Kropidłem i Raszówkiem przez patrol Armii Krajowej dowodzony przez Wojciecha Majewskiego „Jaksa”.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s., 61; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 119, 143, 146; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 163;