Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MARCINIAK Florian.

W stopniu harcmistrza był Naczelnikiem Szarych Szeregów. Używał pseudonimu „Szary”. W styczniu 1940 r. w czasie odprawy w krakowskim mieszkaniu Tadeusza Jerzego Wąsowicza podporządkował Krakowską Chorągiew Szarych Szeregów Głównej Kwaterze Szarych Szeregów w Warszawie. Wg Czesława Skrobeckiego wyłączył Szare Szeregi z Organizacji Orła Białego przenosząc je do Związku Walki Zbrojnej – w rzeczywistości nigdy nie były one częścią ani Organizacji Orła Białego ani Związku Walki Zbrojnej.

Skrobecki Czesław, Podgórski pluton dywersyjny „Alicja” Szarych Szeregów w Krakowie, Kraków 1983, s. 1; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 144;