Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MOGILSKI.

9 marca 1944 r. w jego domu w Stróży odbyło się spotkanie gorlickiego kierownictwa Batalionów Chłopskich z przedstawicielami Armii Krajowej.

Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 97;