Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MOSZYCKI Wit.

Był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej w Inspektoracie Nowy Sącz. Brał udział w przerzutach granicznych na Słowację. Został aresztowany w listopadzie 1940 r.

W czasie przesłuchania w listopadzie 1940 r. zakatowali go Johan Gorka i Heinrich Hamann.

Leonhard Bolesław, Kalendarium z dziejów harcerstwa krakowskiego 1910-1950, Kraków 1984, s. 74;