Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MUSIAŁEK Stanisław.

Miał brata. Był żołnierzem Armii Krajowej w Inspektoracie Miechów. Używał pseudonimu „Rafał”. Melinował się wraz z Jerzym Kamińskim „Wigura” w Żębocinie.