Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAŚLEJ Szymon

Maślej Szymon, 8 marca 1943 wcielony do Armii Czerwonej, przeniesiony do ludowego Wojska Polskiego, 19 października 1945 r. zdemobilizowany, 25 maja 1951 r. wstąpił do służby w MO, w 1968 r. starszy sierżant w KMiP MO Nowy Sącz. Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi i resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (07.07.1961).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;