Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAŚLISZ Walenty

Maślisz Walenty Hebel, (1916 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Urodzony 10 lutego 1916 r. Syn Kazimierza. Od października 1943 r. należał do Dzielnicy Warka w 11. Okręgu w IV Obwodzie Gwardii Ludowej Armii Ludowej. 29 stycznia 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana był starszym oficerem Samodzielnej Sekcji A Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Krzyżem Walecznych (8.8.1945), Złotym (13.7.1959) i Brązowym Krzyżem Zasługi (17.9.1946), Krzyżem Partyzanckim (1.9.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (26.10.1945), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (22.7.1945), Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (6.10.1064).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;