Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MACHAY Eugeniusz

MACHAY Eugeniusz Zygmunt.        
W stopniu porucznika od listopada 1939 r. był pierwszym komendantem Okręgu Krakowskiego Tajnej Organizacji Wojskowej1. Pracował jako kontroler na kolei2.        
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Kr 010/10268 t. 1; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Dywersja pozafrontowa, Kierunki 1970 nr 32 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972 s. 24;


1 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Dywersja pozafrontowa, Kierunki 1970 nr 32 s. 10;

2 Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Kr 010/10268 t. 1;