Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MACIEJASZ Zdzisław Kazimierz

MACIEJASZ Zdzisław Kazimierz (? - 1988) żołnierz Armii Krajowej.        
W czasie okupacji niemieckiej był plutonowym podchorążym Kedywu Armii Krajowej1. Po wojnie został profesorem zwyczajnym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie2. Był dziekanem i prodziekanem Wydziału Górniczego3.        
Zmarł 3 lipca 1988 r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie4.        
Nekrolog Zdzisława Kazimierza Maciejasza, Dziennik Polski 1988 nr 160 s. 7;


1 Nekrolog Zdzisława Kazimierza Maciejasza, Dziennik Polski 1988 nr 160 s. 7;

2 Nekrolog Zdzisława Kazimierza Maciejasza, Dziennik Polski 1988 nr 160 s. 7;

3 Nekrolog Zdzisława Kazimierza Maciejasza, Dziennik Polski 1988 nr 160 s. 7;

4 Nekrolog Zdzisława Kazimierza Maciejasza, Dziennik Polski 1988 nr 160 s. 7;