Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MACIUKOW Danuta

Maciukow Danuta, w latach 1944-1945 należała do Francuskiej Partii Komunistycznej, 1 września 1946 r. wstąpiła do służby w aparacie bezpieczeństwa, w 1968 r. w stopniu porucznika była starszym oficerem Wydziału T SB KWMO w Krakowie. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.7.1959), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (24.12.1956), 20 Lat w Służbie Narodu (20.6.1967), Odznaką Grunwaldzką (1961). W 1968 r. wystąpiono o Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;