Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAISS Henryk

MAISS Henryk.        
Był wicedyrektorem Izby Przemysłowo-Handlowej. Mieszkał przy ul. św. Tomasza 22 w Krakowie. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa.