Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MARCIK Józef

MARCIK Józef.        
Przed wojną działał w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego i Czerwonym Harcerstwie1. W czasie okupacji niemieckiej współorganizował Gwardię Ludową Polskiej Partii Robotniczej w Jugowicach pod Krakowem2. Należał do bojówki dowodzonej przez Jana Szumca3.        
Został rozstrzelany w 1942 r. 4 przed własnym domem w Jugowicach.        
Ulica imienia..., Echo Krakowa 1989 nr 162 s. 4; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 95; Relacja telefoniczna Józefa Gebela z 25 lipca 2011 r.;


1 Ulica imienia..., Echo Krakowa 1989 nr 162 s. 4;

2 Ulica imienia..., Echo Krakowa 1989 nr 162 s. 4;

3 Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 95;

4 Ulica imienia..., Echo Krakowa 1989 nr 162 s. 4;