Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MARCINKOWSKI Józef

Marcinkowski Józef, Kłos, Tracz, (1905 - ?) - Stronnictwo Ludowe.        
Urodzony 4 lipca 1905 roku w Biskupicach Radłowskich. Był uczniem szkół powszechnych w Biskupicach i Żabnie, Gimnazjum w Krakowie i Gimnazjum w Tarnowie. W 1924 r. zdał w Tarnowie maturę z wynikiem celującym. W 1925 r. założył Koło Młodzieży w Biskupicach. Należał do Małopolskiego Związku Młodzieży. Był członkiem Zarządu Głównego Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. W 1928 r. ukończył studia polonistyczne i historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został wybrany prezesem Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej. Był współzałożycielem Związku Młodzieży Wiejskiej Znicz i redaktorem miesięcznika Znicz. Wybrano go na stanowisko prezesa Zarządu Krakowskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. W latach 1928 - 1930 był członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Od 1928 r. pracował jako nauczyciel w Gimnazjum im. B. Nowodworskiego. Został zwolniony z pracy na publikację w Naprzodzie tzw. protestu brzeskiego. Od 1931 r. był członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, sekretarzem Związku Teatrów i Chórów Ludowych, sekretarzem Zrzeszenia Inteligencji Ludowej i Przyjaciół Wsi w Krakowie. Rozpoczął studia prawnicze utrzymując się z prywatnych lekcji. W 1936 r. uzyskał tytuł magistra prawa. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej Wici1. Od listopada 1939 r. działał w konspiracyjnym Stronnictwie Ludowym2. Od 5 grudnia 1939 r. był członkiem Okręgowego Kierownictwa Ruchu Ludowego3, jego kierownikiem organizacyjnym i pełnomocnikiem d/s Batalionów Chłopskich4. Od stycznia do maja 1940 r. współredagował pismo Wieści Ludowe5. Prowadził przez kilka miesięcy Gimnazjum Kupieckie. W 1944 r. uczestniczył w zjeździe inteligencji ludowej w Karwinie6. Po wkroczeniu Sowietów do Krakowa został zdekonspirowany7.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;Burda Andrzej, Lata walki i nadziei, Kraków 1970 s. 103; Przybysz Kazimierz, Wojtas A., Bataliony Chłopskie. t.1, s. 241; Przybysz Kazimierz, Wojtas A., Bataliony Chłopskie. t.2, Warszawa 1985 s. 310; Duraczyński Eugeniusz, Wojna i okupacja. Wrzesień 1939 - kwiecień 1943, Warszawa 1974 s. 231; Leczykiewicz S., Konfederacja Tatrzańska, Lublin 1969, s. 46; Marcinkowski Józef, Na marginesie artykułu Weroniki Wilbik-Jagusztynowej "Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 486, 487; Pluta-Czachowski Kazimierz, Fundamenty konspiracji (3), Kierunki 1981 nr 39 s. 9;


1 Marcinkowski Józef, Na marginesie artykułu Weroniki Wilbik-Jagusztynowej "Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 487;

2 Pluta-Czachowski Kazimierz, Fundamenty konspiracji (3), Kierunki 1981 nr 39 s. 9;

3 Marcinkowski Józef, Na marginesie artykułu Weroniki Wilbik-Jagusztynowej "Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 487;

4 Marcinkowski Józef, Na marginesie artykułu Weroniki Wilbik-Jagusztynowej "Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 486;

5 Przybysz Kazimierz, Wojtas A., Bataliony Chłopskie. t.1, s. 241;

6 Przybysz Kazimierz, Wojtas A., Bataliony Chłopskie. t.2, Warszawa 1985 s. 310;

7 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.;