Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MARS Stanisław

MARS Stanisław Dąb (? - ?), członek Batalionów Chłopskich.        
Urodzony w 1912 r. w Krzesławicach (?). Mieszkał w Krzeszowicach1. Należał do Batalionów Chłopskich. W stopniu porucznika był w 1940 r. komendantem Obwodu Kraków Batalionów Chłopskich2. Współredagował Chłopską Drogę”3. Po zakończeniu akcji scaleniowej Pozostał w Ludowej Straży Bezpieczeństwa.        
Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 154; Marcinkowski Józef, Na marginesie artykułu Weroniki Wilbik-Jagusztynowej Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1, s. 487;


1 Marcinkowski Józef, Na marginesie artykułu Weroniki Wilbik-Jagusztynowej Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1, s. 487;

2 Marcinkowski Józef, Na marginesie artykułu Weroniki Wilbik-Jagusztynowej Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1, s. 487;

3 Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 154;