Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MARSZAŁEK Jan

MARSZAŁEK Jan Gryf (? - ?) podoficer Armii Krajowej.        
W stopniu sierżanta był zbrojmistrzem 82. pułku piechoty w Brześciu1. W konspiracji został rusznikarzem Wachlarza 2. Mieszkał w Brześciu przy ul. Zielnej3. 27 kwietnia 1942 r. brał udział w zniszczeniu monitora na Kanale Królewskim pod Antopolem4. 1 maja 1942 r. uczestniczył w akcji kolejowej na torze Mińsk-Homel5. Został przeniesiony do Kedywu rzeszowskiego6.        
Paczkowski Alfred, Lekarz nie przyjmuje - ankieta cichociemnego, Warszawa 1981, s. 147-218;


1 Paczkowski Alfred, Lekarz nie przyjmuje - ankieta cichociemnego, Warszawa 1981, s.

2 Paczkowski Alfred, Lekarz nie przyjmuje - ankieta cichociemnego, Warszawa 1981, s.

3 Paczkowski Alfred, Lekarz nie przyjmuje - ankieta cichociemnego, Warszawa 1981, s.

4 Paczkowski Alfred, Lekarz nie przyjmuje - ankieta cichociemnego, Warszawa 1981, s.

5 Paczkowski Alfred, Lekarz nie przyjmuje - ankieta cichociemnego, Warszawa 1981, s.

6 Paczkowski Alfred, Lekarz nie przyjmuje - ankieta cichociemnego, Warszawa 1981, s.