Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAZAK Stanisław

MAZAK Stanisław.        
Był proboszczem jednej z kresowych parafii. Uciekł we wrześniu 1939 r. przed Sowietami na niemiecką stronę linii demarkacyjnej. Pomagał w Krakowie Józefowi Sewerynowi wypełniać prawidłowo po łacinie blankiety fałszowanych metryk urodzenia1. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej otrzymał parafię w Kamionce Strumiłowej2.


1 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 8;

2 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 8;