Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAZIARSKI Feliks

MAZIARSKI Feliks Szofer (? - ?) podoficer Armii Krajowej.        
Należał do Kedywu Okręgu Armii Krajowej Lwów1. W stopniu plutonowego był dowódca oddziału w kompanii D12 Zgrupowania Warta2. W listopadzie 1944 r. zbiegł pod ogniem NKWD w klasztoru Dominikanów w Borku Starym3. 12 grudnia 1944 r. dowodził rozbiciem więzienia NKWD w Brzozowie4.        
Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 41, 46;


1 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 46;

2 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 41;

3 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 46;

4 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 41;