Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAZIARZ Tadeusz

Maziarz Tadeusz, (1917 - ?) należał do Batalionów Chłopskich, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 29 czerwca 1917 r. Syn Wojciecha. Od stycznia 1944 do stycznia 1945 r. był łącznikiem oddziału Batalionów Chłopskich Ryszarda Jędrucha Tadeusz. 15 lutego 1946 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był dyżurnym Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Proszowicach.        
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (29.06.1964), Odznaką Za Wzorową Służbę (06.07.1964) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (03.10.1956), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1967).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;