Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAZUR Jan

MAZUR Jan Stalowy, (? - ?) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony w 1912 r. w Łysakówce1. Mieszkał w Czerminie, pow. Mielec2. Przed wojną działał w Związku Młodzieży Wiejskiej Wici 3. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r4. Należał do Organizacji Odwet w Borowej5. Był dowódcą Placówki Czermin Armii Krajowej6. Objął stanowisko dowódcy plutonu dywersyjnego7. 3 lipca 1942 r. brał udział w akcji na magazyny w Ratajach8. 19 marca 1943 r. uczestniczył w nieudanej akcji na mieleckie więzienie9. Jego oddział rozbił 29 marca 1943 r. mieleckie więzienie10. 8 kwietnia 1943 r. brał udział w akcji na majątek Orczki11. Był dowódcą plutonu12 Hejnał”13. 9 kwietnia 1943 r. został postrzelony w Surowej przez żandarmerię niemiecką14. Został aresztowany przez UB15. Był więziony na Zamku w Rzeszowie16. Wywieziono go do Borowicz, Jegolska, Swierdłowska17. Wrócił 15 listopada 1947 r18.        
Zmarł 27 stycznia 1982 r. w Łodzi19        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 99, 102, 204, 221, 230, 232, ; Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 208; Sierant Piotr, Akcja na więzienie w Opatowie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1965 nr 3 s. 200; Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158; Zagórski Andrzej, O współpracy partyzantów polskich z Armią Radziecką w wyzwalaniu rzeszowszczyzny, Wojskowy Przegląd Historyczny 1965 nr 4; s. 425;


1 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

2 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

3 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

4 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

5 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 99

6 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

7 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

8 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 102

9 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 204;

10 Sierant Piotr, Akcja na więzienie w Opatowie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1965 nr 3 s. 200;

11 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 230;

12 Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 208;

13 Zagórski Andrzej, O współpracy partyzantów polskich z Armią Radziecką w wyzwalaniu rzeszowszczyzny, Wojskowy Przegląd Historyczny 1965 nr 4; s. 425;

14 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 232;

15 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

16 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

17 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

18 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;

19 Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 158;