Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAZURKIEWICZ Franciszek Władysław używał nazwisk Franciszek Korday i Franciszek Kwieciński

MAZURKIEWICZ Franciszek Władysław używał nazwisk Franciszek Korday i Franciszek Kwieciński, Jasio, Korday, Zagłoba, (1901 - 1944) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 1 października 1901 w Złoczowie1. Syn Bazylego i Barbary Franciszki Lebrand2. Był uczniem szkoły realnej w Złoczowie3. Wiosną 1918 r. rozpoczął kurs Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie4. W listopadzie 1918 r. zgłosił się na ochotnika do obrony Lwowa5. Od sierpnia 1919 r. służył w Oddziale Informacji Frontu Wołyńskiego6. W maju 1920 r. organizował ekspozyturę II Oddziału w Berdyczowie7. Służył w II Oddziałach sztabów 2. i 3. Armii oraz Frontu Środkowego8. W maju 1921 r. został urlopowany z wojska9. Był współzałożycielem Związku Strzeleckiego na Kresach10. W lipcu i sierpniu 1931 r. odbył kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu11. W 1932 r. został Inspektorem Związku Strzeleckiego na nowogródczyźnie12. Od stycznia 1935 r. służył w śląskim Inspektoracie Straży Granicznej13. W 1936 r. został awansowany na stopień porucznika14. Był współzałożycielem Dywersji Pozafrontowej15. We wrześniu 1939 r. ewakuowano go za Śląska do Lwowa16. Od października 1939 r. przebywał w Budapeszcie17. Pracował w Ekspozyturze W18. We wrześniu 1943 r. został odwołany do Kraju19. Przeszedł do Warszawy20. Przydzielono go do Oddziału IV (Wyszkoleniowego) Kedywu Komendy Głównej21. W stopniu kapitana dowodził batalionem Miotła od wiosny 1944 r22.        
Poległ 11 sierpnia 1944 r. ataku na magazyny na Stawkach23.        
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości24. Pośmiertnie awansowano go na stopień majora25.        
Kowalski Marek Arpad, Droga wiodła przez Węgry, Warszawa 1981, s. 83; Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;


1 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

2 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

3 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

4 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

5 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

6 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

7 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

8 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

9 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

10 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

11 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

12 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

13 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

14 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

15 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

16 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

17 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

18 Kowalski Marek Arpad, Droga wiodła przez Węgry, Warszawa 1981, s. 83;

19 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

20 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

21 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

22 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

23 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

24 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;

25 Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t.2, Warszawa 1987, s. 126;