Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MERUNOWICZ Jerzy.       
Urodzony 16 lutego 1915 r. w Krakowie. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył się śpiewu i gry na skrzypcach w Konserwatorium Krakowskim. W 1935 r. po raz pierwszy zagrał na deskach Teatru Miejskiego im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1938 r. rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy. Został ranny. Przez kilka tygodni leczono go w szpitalu. Po wyzdrowieniu wyjechał do Krakowa. W listopadzie 1939 r. rozpoczął wykłady na tajnym kursie teatralnym. Jego słuchaczami byli m.in.: Tadeusz Kwiatkowski, Juliusz Kydryński, Danuta Michałowska i Krystyna Dębowska. Zarabiał grą na skrzypcach w krakowskich kawiarniach. W 1948 r. ukończył w Łodzi zamiejscowy Wydział Reżyserski Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Pracował jako reżyser teatralny w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zagrał w polskich filmach. W 1948 r. w Skarbie, a w 1949 r. w Za wami pójdą inni ... Wykładał na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W latach 1960-1961 r. był dziekanem Wydziału Lalkalrskiego Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W latach 1963-1967 pełnił funkcję prorektora Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.      
Zmarł 14 listopada 2006 r. w Krakowie, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lanckoronie.   
Matusak Piotr, Walka polskiego ruchu oporu w obronie dóbr kultury narodowej 1939 – 1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978 nr 3 s. 296;