Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MEYERHOLD Kazimierz

MEYERHOLD Kazimierz.        
Od listopada 1939 r. prowadził konspiracyjny kurs aktorski w Krakowie.