Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MICHAŁOWSKA Danuta

MICHAŁOWSKA Danuta.        
Urodzona 7 stycznia 1923 r. w Krakowie. Od listopada 1939 r. uczestniczyła w konspiracyjnym kursie teatralnym. Działała w zespole Teatru Rapsodycznego w okupowanym Krakowie1. Należała do konspiracyjnej organizacji Unia2. Studiowała polonistykę na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim3. Po rozwiązaniu Teatru Rapsodycznego w 1953 r. przeniosła się do Teatru Starego w Krakowie. W 1957 r. brała udział w reaktywacji Teatru Rapsodycznego. W 1961 r. założyła Teatr Jednego Aktora. Wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W 1976 r. Teatr Jednego Aktora przeorganizowała w religijny Teatr Jednego Słowa. W 1980 r. otrzymała tytuł profesora. W latach 1981-1984 była rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.        
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski (1977), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (1955), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007), Odznaką Honorową Zasłużony Działacz Kultury (1963), Honorowym Obywatelstwem Miasta Krakowa (2008).        
Alma Mater w podziemiu, Kraków 1964, s. 343; Jaworska Janina, Polska sztuka walcząca 1939-1945, Warszawa 1985, s. 101; Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 74;


1 Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 74;

2 Jaworska Janina, Polska sztuka walcząca 1939-1945, Warszawa 1985, s. 101;

3 Alma Mater w podziemiu, Kraków 1964, s. 343;