Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIELNICZENKO Natalia

MIELNICZENKO Natalia Natasza Kijowska.        
Urodzona 23 listopada 1923 r. w Dorogince1. Córka Arsentija2. Należała do Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego3. Była dwukrotnie desantowana w oddziałach NKWD na Smoleńszczyznę i Białoruś4. Jako radiotelegrafistka oddziału Walka została zrzucona 28 lipca5 lub 6 sierpnia6 1944 r. w rejonie Grabów. Przy lądowaniu złamała nogę7. Po wojnie mieszkała w Kijowie8. Miała stopień majora9.        
Odznaczona Orderem Czerwonej Gwiazdy i polskim Krzyżem Partyzanckim10.        
Michta Norbert, Kiedy zbliżała się wolność, cz.5, Za Wolność i Lud 1984 nr 36, s. 8; Michta Norbert, Natasza Kijowska, "Za Wolność i Lud" 1984 nr 9 s. 6; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;


1 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

2 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

3 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

4 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

5 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

6 Michta Norbert, Kiedy zbliżała się wolność, cz.5, Za Wolność i Lud 1984 nr 36, s. 9;

7 Michta Norbert, Natasza Kijowska, "Za Wolność i Lud" 1984 nr 9 s. 6;

8 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;

9 Michta Norbert, Natasza Kijowska, "Za Wolność i Lud" 1984 nr 9 s. 6;

10 Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, Wojskowy Przegląd Historyczny 1970 nr 1 s. 200;