Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIKLASZEWSKI Marian

MIKLASZEWSKI Marian Mały", (? - 1989) żołnierz Armii Krajowej.        
Brał udział w wykonaniu wyroku na małżeństwie W. na ul. Barskiej w Krakowie1. Uczestniczył w nieudanej akcji na T. H2. Rozbrajał w kwietniu 1944 r. SS-mana na ul. Kopernika i oficera na Azorach3. Brał udział w akcji na hurtownię papieru przy ul. św. Marka w Krakowie4. Przeniesiono go do Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała 5. Został przydzielony do oddziału Huragan6.        
Zmarł 20 lutego 1989 r., został pochowany na cmentarzu w Żywcu7.        
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim8.        
Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 88, 200, 202; Nekrolog Mariana Miklaszewskiego, Dziennik Polski 1989 nr 51 s. 5; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 290;


1 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 88;

2 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 200;

3 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 200;

4 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 202;

5 Nekrolog Mariana Miklaszewskiego, Dziennik Polski 1989 nr 51 s. 5;

6 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 290;

7 Nekrolog Mariana Miklaszewskiego, Dziennik Polski 1989 nr 51 s. 5;

8 Nekrolog Mariana Miklaszewskiego, Dziennik Polski 1989 nr 51 s. 5;