Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MILLER Bogumił

MILLER Bogumił Karsznicki, Karśnicki, Kraśnicki, (? - ?) - żołnierz Armii Krajowej.        
Działał w Tajnej Organizacji Wojskowej1. Utworzył siatkę sabotażowo-dywersyjną i wywiadowczą na terenie Wytwórni Amunicji w Dębej koło Tarnobrzega2. Zagrożony aresztowaniem musiał zmienić teren działania3. Zamieszkały z żoną i córką w Krośnie przy ul. Kletówki4. Po zdekonspirowaniu ukrywał się5. Gestapo przeprowadzało w jego domu liczne rewizje6. Był oficerem do zleceń Kedywu7. W 1943 r. utrzymywał łączność z Krakowem8. Przywiózł z Komendy Okręgu Kraków Armii Krajowej rozkaz wykonania akcji rozbicia więzienia jasielskiego9. W sierpniu 1943 r. w Krakowie poczynił przygotowania na przyjęcie i ukrycie Zofii, żony J. Okwieki10. Przybył do Krakowa wraz z Zenonem Sobotą11.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Pokłosie akcji, Kierunki 1971 nr 23, s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przygotowania do rozbicia więzienia Montelupich, " W marszu 1939-1945" nr 9, s. 48; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 140; Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;


1 Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10;

2 Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10;

3 Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10;

4 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 140;

5 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 140;

6 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 140;

7 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;

8 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

9 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

10 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Pokłosie akcji, Kierunki 1971 nr 23, s. 10;

11 Przybyszewski Andrzej, Tragedia w Łęgu, Za Wolność i Lud 1989 nr 18 s. 5;