Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIREK Kazimierz

MIREK Kazimierz patrz BERNACZYK Kazimierz