Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIRSKI Jan

Mirski Jan - funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.        
Był Żydem. Służył w pionie polityczno-wychowawczym Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.;