Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MISKA Bronisław Adolf

MISKA Bronisław Adolf Szabla (1923 - ?) należał do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.        
Urodzony 16 grudnia 1923 r. w Cianowicach, pow. Olkusz. Syn Bronisława (1887-1943) i Rozalii z d. Muzyk (ur. 1888 r.). Wg jego własnego życiorysu matka była z d. Kasprzyk1. Miał rodzeństwo: Stanisława (ur. 1917 r.), Władysława (ur. 1919 r.), Marię (ur. 1922 r.), Czesława (ur. 1926 r., skazanego na 10 lat więzienia za udział w napadzie rabunkowym), Marcela (ur. 1927 r., członka Polskiej Partii Robotniczej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, skazanego na 15 lat więzienia za udział w napadzie rabunkowym), Józefę (ur. 1929 r.). Ukończył 6 klas szkoły powszechnej w Cianowicach. Od 1936 r. pracował w kamieniołomie. Od 1940 do 1942 r. uczył się zawodu zegarmistrza w Skale, wg jego życiorysu: w Krakowie2. Od maja 1942 r. był łącznikiem Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej. W 1944 r. przeszedł do oddział Tadeusza Grochala Tadek Biały3. W styczniu 1945 r. był założycielem posterunku Milicji Obywatelskiej w Cianowicach. Był zastępcą komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej w Prandocinie4. Rozbrajał okoliczne placówki Armii Krajowej. Zabrał 10 Stenów, 90 karabinów, ckm, rkm, PIATa i 300 granatów. Od 10 maja do 17 listopada 1945 r. służył w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Olkuszu na stanowisku kierownika I sekcji. Przeniesiono go do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Należał do Stronnictwa Ludowego. Od 5 października 1946 r. był oficerem do spraw specjalnych (oficerem Informacji Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego) Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Myślenicach. 10 marca 1947 r. przeniesiono go na takie samo stanowisko w Komendzie Miasta Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Wiosną 1947 r. został przeniesiony do dyspozycji Wydziału Personalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Zrezygnował ze służby. 1 czerwca 1947 r. osadzono go w areszcie od za nielegalne posiadanie broni. Od 15 X 1947 do 1 kwietnia 1948 r. był kolporterem w Komitecie Powiatowym Polskiej Partii Robotniczej. 20 kwietnia 1948 r. eksternistycznie zdał w Myślenicach egzamin z zakresu Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. Od 1 sierpnia 1948 r. ponownie służył jako wywiadowca w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Był strażnikiem w areszcie. W maju 1949 r. pomagał zatrzymanym w areszcie, informował ich rodziny o zatrzymanych. Ukarano go 14 dniami aresztu, a następnie 30 września 1949 r. wydalono ze służby. Mieszkał w Siedlcu 76, gmina Mstów.        
Odznaczony Krzyżem Partyzanckim.        
Od 6 sierpnia 1946 r. był żonaty ze Stefanią Wierciak (ur.1926 r.), miał syna Andrzeja (ur. 16 X 1948 r.) i córkę Halinę.        
AIPN Kr 0194/3274 Akta osobowe Miska Bronisław [fot.]; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Meldunek z 1 VI 1945 r.; IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Życiorys własnoręczny Bronisława Miski;


1 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Życiorys własnoręczny Bronisława Miski;

2 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Życiorys własnoręczny Bronisława Miski;

3 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Życiorys własnoręczny Bronisława Miski;

4 IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Życiorys własnoręczny Bronisława Miski;