Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MITANA Stanisław

MITANA Stanisław, (1906 1997), urzędnik, wieloletni sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej.

Urodzony 1 września 1906 r. w Mszanie Dolnej. Syn Jana (skarbnika Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej, rozstrzelanego 6 września 1939 r. pod Szczyżycem przez żołnierzy Wehrmachtu) i Kazimiery z d. Pawłowskiej. Miał liczne rodzeństwo: siostry Helenę i Janinę oraz braci: Wincentego, Józefa (członka strażackiej orkiestry dętej w Mszanie Dolnej), Władysława i Tadeusza. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Mszanie Dolnej, a następnie do gimnazjum w Myślenicach. Był sekretarzem notariusza w Mszanie Dolnej. W marcu 1929 r. w miesiącu marcu został wybrany na stanowisko Sekretarza Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Pełnił tę funkcję ponad pół wieku. Przechowywał kompletną dokumentację Straży Pożarnej od jej narodzin w 1878 roku do 1940 r. Dokumentacja ta została zniszczona przez Niemców. W styczniu 1945 r. został ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego. Po wojnie nadal był sekretarzem OSP. Pracował w Spółdzielni Wielobranżowej oraz w zakładzie produkcyjnym INCO.

Zmarł 22 marca 1997 roku, został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Mszanie Dolnej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1978 r.), Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa (1974 r.) oraz  Złotym Znakiem Związku Straży Pożarnych (1983 r.).

Był żonaty z Heleną z d. Szynalik (urodzona w 1906 r., zmarła w grudniu 1944 r.). Miał synów Janusza i Kazimierza (magistra wychowania fizycznego).

Józefa Kobylińska