Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MOCKL

MOCKL.        
SS-man z załogi KL Auschwitz1.
1 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 13-14;