Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MODZELEWSKI Aleksander

MODZELEWSKI Aleksander Zbyszek Wars, (? - ?) - żołnierz Armii Krajowej.        
Studiował prawo. Przed wojną był redaktorem prasy w Grodnie1. 27 listopada 1942 r. uczestniczył w akcji na bank przy ul. Legionów i Społem przy ul. Kilińskiego w Mielcu2. Od listopada 1942 r. był kwatermistrzem Organizacji Odwet3. W 1942 r. brał udział w akcji na mleczarnię w Bardzie4. 26 stycznia 1943 r. brał udział w akcji na magazyny mienia pożydowskiego w Klimontowie5. 8 marca 1943 r. uczestniczył w likwidacji Grobelnego6. 29 marca 1943 r. brał udział w rozbiciu mieleckiego więzienia7. 27 listopada 1943 r. uczestniczył w starciu z patrolem żandarmerii w Opatowcu8. W latach 1943-1944 redagował organ Biura Informacji i Propagandy Okręgu Kraków Armii Krajowej Odwet Biuletyn Informacyjny9. 26 sierpnia 1944 r. został ranny pod Dziebułtowem10.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 129, 131, 137, 166, 294, 317, 388; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 211;


1 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 294;

2 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 137;

3 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 129;

4 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 131;

5 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 166;

6 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 183;

7 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 221;

8 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 317;

9 Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 211;

10 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 388;