Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MONIOWSKI Stanisław

Moniowski Stanisław, - członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Od 17 maja 1943 r. do 15 stycznia 1945 r. należał do Armii Ludowej w miechowskiem. 20 kwietnia 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu podporucznika był kurierem Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Złotym (29.06.1964) i Srebrnym (31.07.1954) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim (17.07.1961), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (04.01.1955), Odznaką Grunwaldzką (22.07.1945), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (20.04.1955) i 20 Lat w Służbie Narodu (18.05.1968).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;