Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MROWIEC Tadeusz

Mrowiec Tadeusz Biały, (1921 - ?) członek Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.        
Urodzony 12 lutego 1921 r. Syn Józefa. Od 1942 r. należał do oddziału Gwardii Ludowej Armii Ludowej Stanisława Wałacha Zdzich w powiecie chrzanowskim. 28 stycznia 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu podpułkownika był Naczelnikiem Wydziału B Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.6.1964), Krzyżem Walecznych (8.9.1961), Złotym (12.7.1958) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (20.7.1949), Krzyżem Partyzanckim (1.9.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;