Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MUCHANOW Emanuel

MUCHANOW Emanuel Chan, (? - ?) - oficer Armii Krajowej.        
Był oficerem krakowskiego Kedywu1. W stopniu rotmistrza był kwatermistrzem Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała2.        
Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-51, Wichrycz-Wawrzeń Eligia Maria, Ankieta s. 1; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 254


1 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-51, Wichrycz-Wawrzeń Eligia Maria, Ankieta s. 1;

2 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 254