Z Małopolska w II Wojnie Światowej


NOWAK Kazimierz.
Urodzony w Pakości. Podpisał Volkslistę. Do policji granatowej wstąpił w Ojcowie w 1940 r. w stopniu kaprala. Kolejno służył jako posterunkowy, komendant posterunku i komendant powiatowy w Miechowie. 16 czerwca 1941 r. wydał Niemcom Jerzego Karwata ukrywającego się w rejonie Ojcowa. W styczniu 1943 r. w stopniu starszego sierżanta przez dwa tygodnie sprawował funkcję pełniącego obowiązki komendanta powiatowego policji polskiej w Miechowie (po aresztowaniu przez Niemców całego składającego się z trzech oficerów kierownictwa Komendy Powiatowej Policji Polskiej). Od lutego 1943 r. formalnie dowodził „Oddziałem Pościgowym Policji” – faktycznym dowódcą był Niemiec. Po rozwiązaniu tego Jagdkommanda został mianowany zastępcą komendanta powiatowego policji polskiej w Miechów i otrzymał nominację na stopień podporucznika policji. W marcu 1943 r. zatrzymał dwóch chłopców w Kozłowie - zanurzono ich w kałuży - wdeptał ich głowy w błoto. Kierował egzekucją 40 Romów w Imbramowicach. Kierował pacyfikacją Nasiechowic (110 zabitych) i Czapli (13 zabitych). Został postrzelony na ulicy Racławickiej w Miechowie 24 czerwca lub 26 lipca 1943 r. w dniu targowym przez patrol Armii Krajowej Wawrzyńca Kobylca „Wierny” – w akcji brali udział m.in. Jan Molenda „Trzaska” i Tadeusz Tochowicz „Dereń”.

Zmarł tego samego dnia

Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 69; Dutkiewicz Jan, Generałowi w hołdzie, „Informator” nr 14 ŚZŻAK Inspektorat „Maria”, s. 5; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 64; Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej” w GG 1939-1945, Warszawa 1990, s. 93, 97, 186, 188; Iglewski Antoni, Wykonanie wyroku kary śmierci na komendancie policji granatowej w Miechowie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1966 nr 2, s. 452; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 116, 117;