Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OLSZOWSKI Wojciech

OLSZOWSKI Wojciech.        
Był kupcem. Mieszkał przy ul. Brackiej 2 w Krakowie. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa.