Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Adamczyk Walenty, Ocena książki Józefa Guzika „Racławickie wyzwania”, „Zeszyty Historyczne ZW ZBoWiD w Krakowie” 1988 nr 3 s. 27-65;+

Cieślak Tadeusz, Oranienburg - Sachsenhausen. Hitlerowskie obozy koncentracyjne 1933 – 1945, Warszawa 1972;

Biedroń Tomasz, Schemat organizacyjny WiN - u (1945 - 1949). Okręg Krakowski WiN, „Zeszyty Historyczne WiN - u” 1994 nr 5;

Borodziej Włodzimierz, Terror i polityka, Warszawa 1985;

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985;

Brzęk Gabriel, Wierny przysiędze. O Łukaszu Cieplińskim „Pługu” komendancie IV KG WiN, Lublin 1991;

Chlebowski Cezary, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981;

Chlebowski Cezary, Wachlarz, wyd. II, Warszawa 1985;

Chrobaczyński Jacek, Tajne nauczanie na Podkarpaciu, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1982 nr 1, s. 172-187;

Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962;

Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989 nr 2 s. 323-328;

Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 342-345;

Daszkiewicz Andrzej, Przerzuty graniczne w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów w czasie okupacji hitlerowskiej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1974 nr 1 s. 447-454;

Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972;

Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966;

Dokumenty mordów dokonanych przez komunistyczne Wojsko Polskie. Wyrok Sądu Wojskowego Garnizonu w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 1945 r. Nr. Akt, 1/45 skazujący na karę śmierci plut. AK Bolesława Płachcińskiego „Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 2, s. 96;

Draus Jan, Terlecki Ryszard, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939 – 1945, Wrocław 1984, s. 161;

Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985;

Garbacz Dionizy, Zagórski Andrzej, W kleszczach czerwonych, Brzozów – Rzeszów 1991;

Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986;

Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, Warszawa 1965;

Grzywacz-Świtalski Łukasz, Inspektorat Armii Krajowej „Joachim” Krosno-Jasło-Brzozów-Sanok-Lesko 1939-1944, „Najnowsze Dzieje Polski” 1968 nr 12, s. 111-141;

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej, Wawrzeńczyce 1983;

Halaba Ryszard, Szwejgiert Bolesław, Jeszcze o walkach ludowego Wojska Polskiego z reakcyjnym podziemiem, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960 nr 3 s. 323-333;

Harcerki 1939-1945, Warszawa 1983;

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985;

Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji granatowej w GG 1939-1945, Warszawa 1990;

Iglewski Antoni, Republika Pińczowska, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969 nr 3/4, s. 650-656;

Iglewski Antoni, Walka w Książu Wielkim, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1966 nr 1 s. 432-436;

Iglewski Antoni, Wykonanie wyroku kary śmierci na komendancie policji granatowej w Miechowie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1966 nr 2 s. 452-454;

Informator o osobach skazanych w Polsce za działalność szpiegowską w latach 1944 - 1984, Wyd. MSW Biuro "C", Warszawa 1986;

Jankowski Stanisław Maria, Monte, Warszawa 1983;

Jankowski Stanisław Maria, Steny biją celnie, Kraków 1983;

Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1987;

Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986;

Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984;

Kasztan Edward, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1963 nr 2 s. 350-351;

Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 - 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3 s. 89-204;

Kostka Stanisław, Odbicie więźniów w Jaśle w 1943 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny" 1962 nr 4, s. 149-171;

Kowalski Marek Arpad, Droga wiodła przez Węgry, Warszawa 1981;

Księga adresowa m. Krakowa 1926;

Kunert Andrzej Krzysztof, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t. 2, Warszawa 1987;

Kunicki Aleksander, Cichy front, Warszawa 1968;

Kurtyka Janusz, Rozbicie IV Zarządu Głównego WiN i początek prowokacji w świetle dokumentów z archiwum Delegatury Zagranicznej WiN, „Zeszyty Historyczne WiN - u” nr 4, 1993;

Lewandowska Stanisława, Kryptonim „Legalizacja” 1939 - 1945, Warszawa 1984;

Leżeński Cezary, Dajcie im imię, Warszawa 1985;

Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947;

Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 1-15, Kraków 1997-2011;

Marcinkowski Adam, Palski Zbigniew, Ofiary stalinowskich represji w Wojsku Polskim, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1990 nr 1/2 s. 168-184;

Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987;

Mazurkiewicz Tadeusz, Moja wojna z Niemcami, Warszawa 1969;

Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987;

Michta Norbert, Ważniewski Władysław, Z dziejów PWOR w latach 1939 – 1945, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1973 nr 2, s. 176-189;

Modrzejewski Józef, Akowcy na Podkarpaciu, Brzozów 1990;

Niedziela J., Sagan F., ZWZ-AK Inspektorat Rejonowy Rzeszów, Rzeszów 2005;

Niekrasz Juliusz, Z dziejów AK na Śląsku, Warszawa 1985;

Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983;

Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnieniu w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999;

Pempel Stanisław, Pod znakiem lwa i kruka, Warszawa 1989;

Pernal Marek, Akcja Kedywu „Jula” na Podkarpaciu w kwietniu 1944 roku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 129-148;

Piątkowska Antonina, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977;

Polska Partia Robotnicza. Kronika, Warszawa 1962 ;

Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985;

Rudak Julian, Jeszcze o działalności Przemyskiego Obwodu AK, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 2 s. 334-338;

Rudnicki J., Sietesz od czasów dawnych do współczesności, Przeworsk 1998, s. 114-115, fot.;

Rusinek Zbigniew, Uzupełnienie do książki P. Matusaka „Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta”, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987 nr 4 s. 160-162;

S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; <span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" /><span style="font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language: PL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" />

Sierant Piotr, Akcja na więzienie w Opatowie, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1965 nr 3 s. 178-202;

Sierant Piotr, Zarys dziejów konspiracyjnego pisma „Odwet”. „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, T. VI, Zeszyt 1, 1967 r.;

Skrobecki Czesław, Podgórski pluton dywersyjny „Alicja” Szarych Szeregów w Krakowie, Kraków 1983;

Sławian-Orliński Zbigniew, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1964 nr 1 s. 428;

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988;

Sokół Z., Rzeszowska Prasa Konspiracyjna (1939 - 1945), Rzeszów 1989;

Stachiewicz Piotr, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981;

Stachiewicz Piotr, Akcja Koppe, Warszawa 1981;

Stańko Antoni, Gdzie Karpat progi ..., Warszawa 1984;

Strzembosz Tomasz, Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939 – 1945, Warszawa 1983;

Sulewski Wojciech, Pod bokiem Generalnego Gubernatora, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1963 nr 3 s. 593-598;

Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. Tom I - III, red. Jerzy Jabrzemski, Warszawa 1988;

Ślaski Jerzy, Bitwa – Fundament, Warszawa 1985;

Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986;

Terej Jerzy Janusz, W sprawie badań nad dziejami tajnej oświaty i nauczycielstwa polskiego..., „Dzieje Najnowsze” 1969 nr 3, s. 184-192;

Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989;

Tuszyński Waldemar, Kobuszewski Bogdan, Udział partyzantów i ludności cywilnej w ofensywie Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1965 nr 1/2 s. 222-255;

Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969;

Uwięzieni w Stalinogorsku. Alfabetyczny wykaz 6326 Polaków i obywateli polskich więzionych w obozie kontrolno-filtracyjnym nr 283 i obozie jenieckim nr 388 NKWD-MWD ZSRR w Stalinogorsku w latach 1944-1950, Warszawa 1999, s. 178;

Wawrzyniak E., Na rubieży Okręgu AK Łódź. Zarys dziejów Inspektoratu Rejonowego i Podokręgu AK Piotrków Trybunalski, Warszawa 1988;

Ważniewski Władysław, Miechowsko-pińczowscy komuniści w konspiracji 1939 – 1943, „Najnowsze Dzieje Polski” 1967 nr 11 s. 25-42;

Ważniewski Władysław, Republika Pińczowska, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967 nr 3 s. 183-223;

Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969;

Wira Kazimierz, Przyczynek do dziejów współpracy polskich i radzieckich partyzantów, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969 nr 1, s. 506-509;

Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980;

Wojewódzki Michał, Akcja V1, V2, Warszawa 1984;

Woźniczka Z., Zrzeszenie „WiN” 1945 - 1952, Warszawa 1992;

Wójcik Zbigniew K., Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994;

Wroński Tadeusz, Albrecht Jacek, Ludzie z marmurowej tablicy, Kraków 1982;

Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974;

Zachuta Leszek, Biprocemwap S.A., Kraków 1999;

Zagórski Andrzej, Bartuś Julian, „Zeszyty Historyczne WiN – u” nr 6, marzec 1995;

Zagórski Andrzej, Krakowski Okręg Armii Krajowej w dokumentach. Dział łączności konspiracyjnej zewnętrznej, Kraków 1998;

Zagórski Andrzej, O współpracy partyzantów polskich z Armią Radziecką w wyzwalaniu Rzeszowszczyzny, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1965 nr 4 s. 423-426;

Zagórski Andrzej, Schemat organizacyjny WiN - u (1945 - 1947) Okręg WiN Rzeszów (próba rekonstrukcji), „Zeszyty Historyczne WiN - u” nr 6, marzec 1995;

Zagórski Andrzej, Z badań nad strukturą organizacyjną ruchu oporu w Rzeszowszczyźnie (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa), „Studia Historyczne” 1968, nr 1;