Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PUDO Franciszek.

Pochodził z Topoli. W stopniu podporucznika dowodził oddziałem partyzanckim Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Sokół”. 23 listopada 1943 r. pięcioosobowy patrol z jego oddziału ukarał grzywną wójta gminy Topola za branie łapówek i nakazał mu zwrot pieniędzy. 26 stycznia 1944 r. jego oddział zatrzymał między stacjami Topola i Skalbmierz pociąg towarowy. Wypuszczono wówczas z wagonów bydło z kontyngentów, co spowodowało niemiecką akcję odwetową. W połowie 1944 r. jego oddział skonfiskował. burmistrzowi Skalbmierza 18 tys. złotych. W czasie akcji „Burza” podlegał II batalionowi 120. pułku piechoty Armii Krajowej ze 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. 25 lipca 1944 r. dowodził rozbiciem posterunku żandarmerii w Skalbmierzu. 26 lipca 1944 r. jego oddział rozbił pod Sielcem kompanię policji. 27 lipca 1944 r. został wyznaczony na stanowisko komendanta garnizonu w Skalbmierzu. 5 sierpnia 1944 r. w czasie pacyfikacji Skalbmierza ciężko ranny dostał się w ręce niemieckie. Był przesłuchiwany i torturowany przez Petersena i szefa miechowskiego gestapo Philipa Riedingera. Został awansowany na stopień kapitana (pośmiertnie?).

5 sierpnia 1944 r. został zamordowany w Skalbmierzu.

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. nr 13202.

Bieszczanin Zygmunt, Godziny grozy, Warszawa 1967, s. 31; Bieszczanin Zygmunt, Polskie oddziały partyzanckie w bitwie o Skalbmierz, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969 nr 2, s. 198; Iglewski Antoni, Republika Pińczowska, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969 nr 3/4, s. 653 (błędne imię Stanisław); Maciążek Jan, Współdziałanie partyzantów polskich z wojskami radzieckimi w walce o zdobycie przyczółków, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1964 nr 1, s. 286; Odznaczeni orderem Virtuti Militari klasy V w latach 1939-1945, „Informator Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” 1995, s. 19; Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską 1944, Warszawa 1972, s. 55, 97; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 137, 207, 209, 346;