Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PISKOR Karol.

Awansowano go na stopień kapitana służby stałej[1]. Od stycznia 1943 do kwietnia 1944 r. był komendantem II Odcinka Kraków-Zachód „Beton” w Obwodzie Kraków-Miasto Armii Krajowej[2]. Używał pseudonimów „Kleofas”, „Kornel”, „Ścigaj”. Przez Młodzianowskiego mylnie określany komendantem I Odcinka Kraków-Śródmieście Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej[3]. 12 września 1943 r. podpisał wyrok śmierci na Jana Bochenka. 19 stycznia 1944 r. przeprowadził odprawę dla dowódców kompanii. 1 kwietnia 1944 r. nakazał stworzenie służb żywnościowych i służby zdrowia w swojej jednostce. Dowodził oddziałem „Kamiennik” Armii Krajowej[4]. Od września 1944 r. do 1945 r. był komendantem Obwodu Myślenice Armii Krajowej[5]. Został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego[6].         
Zamordowano go w 1945 r. w trakcie przesłuchań w Krakowie[7].  
Archiwum Narodowe w Krakowie IT – 2265 Pomoc dla rodzin uwięzionych; Archiwum Narodowe w Krakowie IT – 2265 Dziennik czynności i spraw, s. 6, 17; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Więzień bezpieki, „Dziennik Polski” 1991 nr 46 s. 4; Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 – 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3 s. 178, 181; Rokosz Józef, Przyczynek do historii "Żelbetu" (uwagi do wspomnień śp T. Młodzianowskiego..),

„Informator nr 6 Stowarzyszenia Żołnierzy AK, 1997 r., s. 5;[1] Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 – 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3 s. 178

[2] Rokosz Józef, Przyczynek do historii "Żelbetu" (uwagi do wspomnień śp T. Młodzianowskiego..), „Informator nr 6 Stowarzyszenia Żołnierzy AK, 1997 r., s. 5;

[3] Rokosz Józef, Przyczynek do historii "Żelbetu" (uwagi do wspomnień śp T. Młodzianowskiego..), „Informator nr 6 Stowarzyszenia Żołnierzy AK, 1997 r., s. 5;

[4] Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 – 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3 s. 178

[5] Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 – 1945, „Dzieje Najnowsze” 1980 nr 3 s. 181

[6] Dąbrowa-Kostka Stanisław, Więzień bezpieki, „Dziennik Polski” 1991 nr 46 s. 4;

[7] Dąbrowa-Kostka Stanisław, Więzień bezpieki, „Dziennik Polski” 1991 nr 46 s. 4;